Trường mầm non Song Lộc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Can Lộc về việc tổ chức hội giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014- 2015.

Trường MN Song Lộc Tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường”.BGH Trường mầm non Song Lộc đã xây dựng chương trình nội dung của Hội thi. Mục đích, yêu cầu của cuộc thi được xác định ngay từ đầu là: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non, đồng thời qua Hội thi nhằm khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và cán bộ quản lý bậc học mầm non tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương, nhà trường. Đồng thời căn cứ vào thực tế để đánh giá thực trạng của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình đọ chuyên môn cho giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.