• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON KIM SONG TRƯỜNG
 • Duy Thị Tám
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0942104488
  • Email:
   duytam78@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Luyện
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977561378
  • Email:
   luyenmntruongloc@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Võ Thị Hoài Thơm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972067698
  • Email:
   vothihoaithom@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Tôn Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0913598336
  • Email:
   yenmnvuongloc@gmail.com
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Phó bí thư chi bộ
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972905006
  • Email:
   huongthuong81@gmail.com
  • Chức vụ:
   Bí thư - Phó hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: